Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN 83 4501
Ochrana ovzduší. Měření emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší. Základní pojmy, názvosloví a rozdělení

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Air quality. Measurement of emissions from the sources of air pollution. Basic terms and definitions
Třídicí znak:834501
Schválena:28.9.1987
Účinnost od:1.10.1988
Platnost ukončena:1.8.2000
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:611 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama