Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN ISO 16000-10
Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Indoor air - Part 10: Determination of the emission of volatile organic compound from building products and furnishing - Emission test cell method
Třídicí znak:835801
Schválena:5.2.2007
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 16000-10:2006, EN ISO 16000-10:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:283 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama