Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:83 56 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu


bylo nalezeno 6 norem

ČSN EN 12341
Kvalita ovzduší - Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5
Třídicí znak:835612
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN 14907
Kvalita ovzduší - Normovaná gravimetrická metoda stanovení frakce PM2,5 aerosolových částic
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:835613
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.12.2014

ČSN EN 16913
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení NO3-, SO4 2-, CI-,NH4+, Na+, K+, MG2+, Ca2+ v částicích frakce PM2,5 zachycených na filtrech
Třídicí znak:835625
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN 15841
Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici
Třídicí znak:835630
Účinnost od:1.6.2010

ČSN EN 15980
Kvalita ovzduší - Stanovení depozice benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, benzo[a]pyrenu, dibenzo[a,h]anthracenu a indeno[1,2,3-cd]pyrenu
Třídicí znak:835635
Účinnost od:1.12.2011

TNI CEN/TR 16998
Kvalita ovzduší - Monitoring nitro- a oxy-PAH - Původ, toxicita, koncentrace a metody měření
Třídicí znak:835637
Účinnost od:1.1.2019

 
 
Reklama