Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 16000-26
Vnitřní ovzduší - Část 26: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu uhličitého (CO2)

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Indoor air - Part 26: Sampling strategy for carbon dioxide (CO2)
Třídicí znak:835801
Schválena:12.6.2013
Vydána:1.8.2013
Účinnost od:1.9.2013
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:780 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama