Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 7933
Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of heat stress usig calculation of the predicted heat strain
Třídicí znak:833562
Schválena:12.4.2005
Vydána:1.5.2005
Účinnost od:1.6.2005
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 7933:2004, ISO 7933:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:378 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama