Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:83 57 Metody a přístroje pro měření plynných imisí


bylo nalezeno 22 norem

ČSN EN 14211
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a oxidu dusnatého chemiluminiscencí
Třídicí znak:835721
Účinnost od:1.3.2014

ČSN EN 14211
Venkovní ovzduší - Normovaná metoda stanovení koncentrace oxidu dusičitého a oxidu dusnatého na principu ultrafialové chemiluminiscence
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:835721
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 14212
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí
Třídicí znak:835722
Účinnost od:1.9.2013
Opravy:*1 6.14

ČSN EN 14212
Venkovní ovzduší - Normovaná metoda stanovení koncentrace oxidu siřičitého na principu ultrafialové fluorescence
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:835722
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.9.2013

ČSN EN 14625
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení ozonu ultrafialovou spektrometrií
Třídicí znak:835723
Účinnost od:1.4.2013

ČSN EN 14626
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou spektrometrií
Třídicí znak:835724
Účinnost od:1.4.2013

ČSN EN 15852
Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení celkové plynné rtuti
Třídicí znak:835730
Účinnost od:1.3.2011

ČSN EN 15853
Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení depozice rtuti
Třídicí znak:835731
Účinnost od:1.3.2011

ČSN P CEN/TS 16868
Kvalita ovzduší - Vzorkování a analýza pylových zrn a alergizujících spór plísní ve vzduchu - Objemová metoda podle Hirsta
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:835732
Účinnost od:1.6.2016
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN P CEN/TS 16976
Venkovní ovzduší - Stanovení početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší
Třídicí znak:835733
Účinnost od:1.3.2017

ČSN EN 16450
Kvalita ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10; PM2,5)
Třídicí znak:835735
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN 16339
Venkovní ovzduší - Metoda stanovení oxidu dusičitého s difuzním odběrem vzorku
Třídicí znak:835736
Účinnost od:1.1.2014

ČSN P CEN/TS 16817-1
Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 1: Vzorkování pylu pomocí pylového filtru (PMF) a vzorkovacího zařízení Sigma-2
Třídicí znak:835737
Účinnost od:1.6.2016

ČSN P CEN/TS 16817-2
Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 2: Vzorkování pylu pomocí včelstev
Třídicí znak:835737
Účinnost od:1.6.2016

ČSN EN 16253
Kvalita ovzduší - Měření diferenční optickou absorpční spektroskopií (DOAS) v přízemní vrstvě atmosféry - Venkovní ovzduší a měření difuzních emisí
Třídicí znak:835770
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 14662-1
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií
Třídicí znak:835772
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN 14662-2
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 2: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií
Třídicí znak:835772
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN 14662-3
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 3: Automatizovaný odběr vzorku sorpční trubicí s analýzou plynovou chromatografií na místě
Třídicí znak:835772
Účinnost od:1.6.2016

ČSN EN 14662-3
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 3: Automatizovaný odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí a analýza plynovou chromatografií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:835772
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 14662-4
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 4: Difúzní vzorkování s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií
Třídicí znak:835772
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN 14662-5
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 5: Difúzní vzorkování s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií
Třídicí znak:835772
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN 15483
Kvalita okolního ovzduší - Atmosférická přízemní měření (FTIR spektroskopie)
Třídicí znak:835775
Účinnost od:1.6.2009

 
 
Reklama