Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 15439
Zplyňování biomasy - Dehet a částice v plynných produktech - Vzorkování a analýza

Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Biomass gasification - Tar and particles in product gases - Sampling and analysis
Třídicí znak:838400
Schválena:2.10.2006
Vydána:1.11.2006
Účinnost od:1.12.2006
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15439:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:314 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama