Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15259
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Požadavky na měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Air quality - Measurement of stationary source emissions - Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report
Třídicí znak:834785
Schválena:12.6.2008
Vydána:1.7.2008
Účinnost od:1.8.2008
Počet stran:72
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:8931 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama