Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14918
Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Determination of calorific value
Třídicí znak:838214
Schválena:26.5.2010
Vydána:1.6.2010
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.12.2017
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:591 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama