Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 83 4511
Ochrana ovzduší. Klasifikace emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Classification of emissions from air pollution sources
Třídicí znak:834511
Schválena:30.11.1981
Účinnost od:1.12.1982
Platnost ukončena:1.8.2000
Počet stran:8
Orientační cena:54 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:105 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama