Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 17286
Stacionární zdroje emisí - Monitoring rtuti s využitím sorbčních záchytných systémů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Mercury monitoring using sorbent traps
Třídicí znak:834763
Schválena:16.7.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:68
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2299 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama