Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 17828
Tuhá biopaliva - Stanovení sypné hmotnosti

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Determination of bulk density
Třídicí znak:838215
Schválena:14.6.2016
Vydána:1.7.2016
Účinnost od:1.8.2016
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:449 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama