Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 13138
Kvalita ovzduší - Pravidla pro odběr vzorku usazenin polétavých částic v lidském dýchacím systému

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Air quality - Sampling conventions for airborne particle deposition in the human respiratory system
Třídicí znak:833636
Schválena:3.7.2012
Vydána:1.8.2012
Účinnost od:1.9.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1129 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama