Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN P CEN/TS 15590
Tuhá alternativní paliva - Stanovení potenciální rychlosti mikrobiálního samoohřívání pomocí reálného dynamického respiračního indexu

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid recovered fuels - Determination of potential rate of microbial self heating using the real dynamic respiration index
Třídicí znak:838322
Schválena:20.8.2007
Vydána:1.10.2007
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.5.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15590:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:330 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama