Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14789
Stacionární zdroje emisí - Stanovení kyslíku (O2) - Referenční metoda - Paramagnetická metoda

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Determination of volume concentration of oxygen (O2) - Reference Method: Paramagnetism
Třídicí znak:834730
Schválena:12.6.2006
Vydána:1.7.2006
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.8.2017
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14789:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:415 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama