Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14961-6
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 6: Non-woody pellets for non-industrial use
Třídicí znak:838202
Schválena:24.7.2012
Vydána:1.8.2012
Účinnost od:1.9.2012
Platnost ukončena:1.2.2015
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:262 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama