Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI 83 8301
Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na použití systémů managementu kvality při výrobě tuhých alternativních paliv

NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Třídicí znak:838301
Schválena:29.3.2007
Vydána:1.4.2007
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.10.2012
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15358:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:467 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama