Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14181
Stacionární zdroje emisí - Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems
Třídicí znak:834780
Schválena:21.6.2016
Vydána:1.7.2016
Účinnost od:1.8.2016
Počet stran:72
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:860 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama