Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 15639
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení mechanické odolnosti pelet

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid recovered fuels - Methods for the determination of mechanical durability of pellets
Třídicí znak:838323
Schválena:18.12.2007
Vydána:1.2.2008
Účinnost od:1.3.2008
Platnost ukončena:1.3.2011
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:523 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama