Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN P CEN/TS 17021
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého instrumentálními metodami

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of sulphur dioxide by instrumental techniques
Třídicí znak:834709
Schválena:10.5.2017
Vydána:1.7.2017
Účinnost od:1.8.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1410 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama