Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
bylo nalezeno 27 norem


ČSN EN 13890
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření kovů a metaloidů v poletavém prachu - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833616
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.11.2020

ČSN EN ISO 21832
Ovzduší na pracovišti - Kovy a metaloidy v poletavém prachu - Požadavky na vyhodnocení postupů měření
Třídicí znak:833616
Účinnost od:1.11.2020

ČSN EN 481
Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu
Třídicí znak:833621
Účinnost od:1.11.1994

ČSN EN 482+A1
Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek
Třídicí znak:833625
Účinnost od:1.5.2016
Platnost bude ukončena:1.10.2021

ČSN EN 482
Expozice pracoviště - Postupy pro stanovení koncentrace chemických látek - Základní požadavky na provádění
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:833625
Účinnost od:1.10.2021

ČSN EN 482
Ovzduší na pracovišti. Všeobecné požadavky na postupy pro měření chemických látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833625
Účinnost od:1.7.1996
Platnost ukončena:1.4.2007

ČSN EN 482
Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833625
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.12.2012

ČSN EN 482
Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833625
Účinnost od:1.12.2012
Platnost ukončena:1.5.2016

ČSN EN ISO 17621
Ovzduší na pracovišti - Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:833626
Účinnost od:1.5.2016

ČSN EN 689+AC
Expozice pracoviště - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
Třídicí znak:833631
Účinnost od:1.6.2020

ČSN EN 689
Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833631
Účinnost od:1.12.2018
Platnost ukončena:1.11.2019

ČSN EN 838
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí difuzních vzorkovacích zařízení - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:833632
Účinnost od:1.10.2010

ČSN EN 1076
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833633
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN ISO 22065
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:833633
Účinnost od:1.7.2021

ČSN EN ISO 22065
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833633
Účinnost od:1.2.2020
Platnost ukončena:1.7.2021

TNI CEN/TR 13205-3
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování
Třídicí znak:833634
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 13205-1
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:833634
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 13205-2
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 2: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na stanovení účinnosti vzorkování
Třídicí znak:833634
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 13205-4
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 4: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na porovnání koncentrací
Třídicí znak:833634
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 13205-5
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 5: Zkouška způsobilosti odběrového zařízení pro aerosol a porovnání odběrového zařízení prováděná na pracovišti
Třídicí znak:833634
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 13205-6
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 6: Zkoušky přepravy a manipulace s odběrovým zařízením
Třídicí znak:833634
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 45544-1
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:833635
Účinnost od:1.9.2015

ČSN EN 45544-2
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot
Třídicí znak:833635
Účinnost od:1.9.2015

ČSN EN 45544-3
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami
Třídicí znak:833635
Účinnost od:1.9.2015

ČSN EN 45544-4
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu
Třídicí znak:833635
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN ISO 13138
Kvalita ovzduší - Pravidla pro odběr vzorku usazenin polétavých částic v lidském dýchacím systému
Třídicí znak:833636
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 16897
Expozice pracoviště - Charakterizace ultrajemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení početní koncentrace pomocí kondenzátorových čítačů částic
Třídicí znak:833638
Účinnost od:1.11.2018

 
 
Reklama