Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 12100-1
Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, methodology
Třídicí znak:833001
Schválena:29.4.2004
Vydána:1.6.2004
Účinnost od:1.7.2004
Platnost ukončena:1.7.2011
Počet stran:88
Orientační cena:588 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 12100-1:2003, ISO 12100-1:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1526 kB
Změny:*A1 12.09 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2009
Věstník:12/2009
Účinnost od:1.1.2010
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:162 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama