Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15148
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Determination of the content of volatile matter
Třídicí znak:838222
Schválena:16.4.2010
Vydána:1.5.2010
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.7.2016
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:508 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama