Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12341
Kvalita ovzduší - Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter
Třídicí znak:835612
Schválena:15.9.2014
Vydána:1.11.2014
Účinnost od:1.12.2014
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:890 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama