Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14961-1
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 1: General requirements
Třídicí znak:838202
Schválena:27.5.2010
Vydána:1.6.2010
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.2.2015
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2101 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama