Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN P CEN/TS 15210-2
Tuhá biopaliva - Metody stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid biofuels - Methods for the determination of mechanical durability of pellets and briquettes - Part 2: Briquettes
Třídicí znak:838221
Schválena:12.6.2006
Vydána:1.8.2006
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.6.2011
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15210-2:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:179 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama