Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14662-1
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ambient air quality - Standard method for measurement of benzene concentrations - Part 1: Pumped sampling followed by thermal desorption and gas chromatography
Třídicí znak:835772
Schválena:5.12.2005
Vydána:1.1.2006
Účinnost od:1.2.2006
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14662-1:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:394 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama