Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN ISO 16000-9
Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Indoor air - Part 9: Determination of the emission of volatile organic compound from building products and furnishing - Emission test chamber method
Třídicí znak:835801
Schválena:5.2.2007
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 16000-9:2006, EN ISO 16000-9:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:263 kB
Opravy:*1 5.08 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.5.2008
Věstník:5/2008
Účinnost od:1.6.2008
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:84 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama