Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15296
Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid biofuels - Conversion of analytical results from one basis to another
Třídicí znak:838225
Schválena:3.6.2011
Vydána:1.7.2011
Účinnost od:1.8.2011
Platnost ukončena:1.12.2015
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:574 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama