Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 19743
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu těžkých cizorodých materiálů větších než 3,15 mm

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Determination of content of heavy extraneous materials larger than 3,15 mm
Třídicí znak:838231
Schválena:27.11.2017
Vydána:1.1.2018
Účinnost od:1.2.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:957 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama