Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN ISO 16000-11
Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Indoor air - Part 11: Determination of the emission of volatile organic compound from building products and furnishing - Sampling, storage of samples and preparation of test specimens
Třídicí znak:835801
Schválena:5.2.2007
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 16000-11:2006, EN ISO 16000-11:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:358 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama