Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 14588
Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions
Třídicí znak:838200
Schválena:15.9.2005
Vydána:1.9.2005
Účinnost od:1.10.2005
Platnost ukončena:1.7.2011
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 14588:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1139 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama