Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 15265
Ergonomie tepelného prostředí - Strategie posuzování rizika pro prevenci tepelného stresu nebo diskomfortu v tepelném pracovním prostředí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ergonomics of the thermal environment - Risk assessment strategy for the prevention of stress or discomfort in thermal working conditions
Třídicí znak:833554
Schválena:17.2.2005
Vydána:1.3.2005
Účinnost od:1.4.2005
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 15265:2004, ISO 15265:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:213 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama