Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 22065
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Workplace air - Gases and vapours - Requirements for evaluation of measuring procedures using pumped samplers
Třídicí znak:833633
Schválena:25.11.2019
Vydána:1.1.2020
Účinnost od:1.2.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2021 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama