Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14793
Stacionární zdroje emisí - Prokázání shody alternativní a referenční metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Demonstration of equivalence of an alternative method with a reference method
Třídicí znak:835560
Schválena:10.5.2017
Vydána:1.7.2017
Účinnost od:1.8.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1482 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama