Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 16000-7
Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Indoor air - Part 7: Sampling strategy for determination of airborne asbestos fibre concentrations
Třídicí znak:835801
Schválena:8.4.2008
Vydána:1.5.2008
Účinnost od:1.6.2008
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:419 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama