Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1911
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace plynných chloridů vyjádřených jako HCI - Normovaná referenční metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Determination of mass concentration of gaseous chlorides expressed as HCl - Standard reference method
Třídicí znak:834750
Schválena:25.2.2011
Vydána:1.3.2011
Účinnost od:1.4.2011
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:449 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama