Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15267-1
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 1: Obecné principy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 1: General principles
Třídicí znak:834790
Schválena:4.9.2009
Vydána:1.10.2009
Účinnost od:1.11.2009
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:553 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama