Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 16559
Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions
Třídicí znak:838200
Schválena:9.1.2015
Vydána:1.2.2015
Účinnost od:1.3.2015
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:452 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama