Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
bylo nalezeno 109 norem


ČSN EN 14588
Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838200
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.3.2015

ČSN EN ISO 16559
Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis
Třídicí znak:838200
Účinnost od:1.3.2015

ČSN P CEN/TS 14588
Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838200
Účinnost od:1.10.2005
Platnost ukončena:1.7.2011

ČSN 83 8201
Tuhá alternativní paliva - Zpráva o vzájemném rozdílu mezi biologicky rozložitelnými a biogenními složkami tuhých alternativních paliv (TAP)
Třídicí znak:838201
Účinnost od:1.9.2005

ČSN EN 14961-1
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 14961-2
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 14961-3
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Dřevní brikety pro maloodběratele
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 14961-4
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Dřevní štěpka pro maloodběratele
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 14961-5
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 14961-6
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.9.2012
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN ISO 17225-1
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015

ČSN EN ISO 17225-2
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 2: Tříděné dřevní pelety
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015

ČSN EN ISO 17225-3
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Tříděné dřevní brikety
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015

ČSN EN ISO 17225-4
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Tříděná dřevní štěpka
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015

ČSN EN ISO 17225-5
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Tříděné palivové dřevo
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015

ČSN EN ISO 17225-6
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Tříděné nedřevní pelety
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015

ČSN EN ISO 17225-7
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 7: Tříděné nedřevní brikety
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015

ČSN P CEN/TS 14961
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN EN 15234-1
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.10.2011

ČSN EN 15234-2
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 15234-3
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 3: Dřevní brikety pro maloodběratele
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 15234-4
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 4: Dřevní štěpka pro maloodběratele
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 15234-5
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 15234-6
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.9.2012

ČSN P CEN/TS 15234
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliva
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.10.2011

ČSN EN ISO 20023
Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování při použití dřevních pelet v obytných a jiných malých instalacích
Třídicí znak:838205
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN ISO 20023
Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování dřevních pelet při použití v obytných a malých prostorách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838205
Účinnost od:1.8.2019
Platnost ukončena:1.1.2020

ČSN EN ISO 20024
Tuhá biopaliva - Bezpečná manipulace a skladování tuhých biopaliv v komerčních a průmyslových instalacích
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:838206
Účinnost od:1.10.2020

ČSN EN 14775
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu popela
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838210
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN ISO 18122
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu popela
Třídicí znak:838210
Účinnost od:1.7.2016

ČSN P CEN/TS 14775
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu popela
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838210
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.6.2010

ČSN EN 14778
Tuhá biopaliva - Vzorkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838211
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN ISO 18135
Tuhá biopaliva - Vzorkování
Třídicí znak:838211
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN ISO 18135
Tuhá biopaliva - Vzorkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838211
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN P CEN/TS 14778-1
Tuhá biopaliva - Vzorkování - Část 1: Metody vzorkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838211
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN P CEN/TS 14778-2
Tuhá biopaliva - Vzorkování - Část 2: Metody vzorkování sypkého materiálu přepravovaného nákladními auty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838211
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN P CEN/TS 14779
Tuhá biopaliva - Vzorkování - Metody přípravy vzorkovacích plánů a vzorkovacích certifikátů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838212
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 14780
Tuhá biopaliva - Příprava vzorku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838213
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN ISO 14780
Tuhá biopaliva - Příprava vzorku
Třídicí znak:838213
Účinnost od:1.12.2017
Změny:*A1 4.20

ČSN P CEN/TS 14780
Tuhá biopaliva - Metody přípravy vzorku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838213
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 14918
Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838214
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN ISO 18125
Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
Třídicí znak:838214
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN ISO 18125
Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838214
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN P CEN/TS 14918
Tuhá biopaliva - Metoda stanovení spalného tepla a výhřevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838214
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN EN 15103
Tuhá biopaliva - Stanovení sypné hmotnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838215
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN ISO 17828
Tuhá biopaliva - Stanovení sypné hmotnosti
Třídicí znak:838215
Účinnost od:1.8.2016

ČSN P CEN/TS 15103
Tuhá biopaliva - Metody stanovení sypné hmotnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838215
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.6.2010

ČSN EN 15104
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838216
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN EN ISO 16948
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku
Třídicí znak:838216
Účinnost od:1.2.2016

ČSN P CEN/TS 15104
Tuhá biopaliva - Stanovení celkového obsahu uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838216
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN 15105
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838217
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.8.2015

ČSN EN ISO 16995
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě
Třídicí znak:838217
Účinnost od:1.8.2015

ČSN P CEN/TS 15105
Tuhá biopaliva - Metody stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838217
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.7.2011

ČSN EN 15150
Tuhá biopaliva - Stanovení hustoty částice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838218
Účinnost od:1.6.2012
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN ISO 18847
Tuhá biopaliva - Stanovení hustoty částic pelet a briket
Třídicí znak:838218
Účinnost od:1.5.2017

ČSN P CEN/TS 15150
Tuhá biopaliva - Metody stanovení hustoty částic
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838218
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.6.2012

ČSN EN 15149-1
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 1 mm a většími
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.11.2016

ČSN EN 15149-2
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 2: Metoda třídění vibračním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.1.2017

ČSN EN ISO 17827-1
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN ISO 17827-2
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic neslisovaných paliv - Část 2: Metoda třídění vibračními síty s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.1.2017

ČSN P CEN/TS 15149-1
Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN P CEN/TS 15149-2
Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 2: Metoda třídění vibračním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN P CEN/TS 15149-3
Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 3: Metoda třídění rotačním sítem
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.9.2006

ČSN EN 14774-1
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 14774-2
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 14774-3
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN ISO 18134-1
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.3.2016

ČSN EN ISO 18134-2
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN ISO 18134-2
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN ISO 18134-3
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.3.2016

ČSN P CEN/TS 14774-1
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN P CEN/TS 14774-2
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN P CEN/TS 14774-3
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém zkušebním vzorku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN EN 15210-1
Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838221
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 15210-2
Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838221
Účinnost od:1.6.2011
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN ISO 17831-1
Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety
Třídicí znak:838221
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN ISO 17831-2
Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety
Třídicí znak:838221
Účinnost od:1.8.2016

ČSN P CEN/TS 15210-1
Tuhá biopaliva - Metody stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838221
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.6.2010

ČSN P CEN/TS 15210-2
Tuhá biopaliva - Metody stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838221
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN EN 15148
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838222
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN ISO 18123
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny
Třídicí znak:838222
Účinnost od:1.7.2016

ČSN P CEN/TS 15148
Tuhá biopaliva - Metoda stanovení obsahu těkavých látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838222
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.6.2010

ČSN EN 15290
Tuhá biopaliva - Stanovení hlavních prvků - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na a Ti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838223
Účinnost od:1.8.2011
Platnost ukončena:1.12.2015

ČSN EN ISO 16967
Tuhá biopaliva - Stanovení majoritních prvků - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na a Ti
Třídicí znak:838223
Účinnost od:1.12.2015

ČSN P CEN/TS 15290
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu hlavních prvků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838223
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN 15297
Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V a Zn
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838224
Účinnost od:1.8.2011
Platnost ukončena:1.12.2015

ČSN EN ISO 16968
Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků
Třídicí znak:838224
Účinnost od:1.12.2015
Opravy:*1 7.16

ČSN P CEN/TS 15297
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vedlejších prvků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838224
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN 15296
Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838225
Účinnost od:1.8.2011
Platnost ukončena:1.12.2015

ČSN EN ISO 16993
Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv
Třídicí znak:838225
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN ISO 16993
Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838225
Účinnost od:1.12.2015
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN P CEN/TS 15296
Tuhá biopaliva - Analytické výpočty pro různé stavy biopaliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838225
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN 15289
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838226
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 16994
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru
Třídicí znak:838226
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN ISO 16994
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838226
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN P CEN/TS 15289
Tuhá biopaliva - Stanovení celkového obsahu síry a chloru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838226
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.7.2011

ČSN P CEN/TS 15370-1
Tuhá biopaliva - Metoda pro stanovení teploty tání popela - Část 1: Metoda stanovení charakteristických teplot
Třídicí znak:838227
Účinnost od:1.5.2007

ČSN EN 16126
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838228
Účinnost od:1.9.2012
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN ISO 17830
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet
Třídicí znak:838228
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 16127
Tuhá biopaliva - Stanovení délky a průměru pelet
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838229
Účinnost od:1.9.2012
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN ISO 17829
Tuhá biopaliva - Stanovení délky a průměru pelet
Třídicí znak:838229
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN ISO 18846
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu jemných částic v množství pelet
Třídicí znak:838230
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN ISO 19743
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu těžkých cizorodých materiálů větších než 3,15 mm
Třídicí znak:838231
Účinnost od:1.2.2018

ČSN 83 8250
Tuhá biopaliva - Piliny, hobliny a odřezky dřeva pro přímé spalování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838250
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 16214-4
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838260
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.6.2020

ČSN EN 16214-1+A1
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie
Třídicí znak:838260
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN 16214-3+A1
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody
Třídicí znak:838260
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 16214-4+A1
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu
Třídicí znak:838260
Účinnost od:1.6.2020

ČSN P CEN/TS 16214-2
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance
Třídicí znak:838260
Účinnost od:1.9.2014

 
 
Reklama