Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 15234
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliva

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid biofuels - Fuel quality assurance
Třídicí znak:838204
Schválena:21.12.2006
Vydána:1.1.2007
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.10.2011
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15234:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:666 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama