Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16339
Venkovní ovzduší - Metoda stanovení oxidu dusičitého s difuzním odběrem vzorku

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Ambient air - Method for the determination of the concentration of nitrogen dioxide by diffusive sampling
Třídicí znak:835736
Schválena:21.10.2013
Vydána:1.12.2013
Účinnost od:1.1.2014
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2833 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama