Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15483
Kvalita okolního ovzduší - Atmosférická přízemní měření (FTIR spektroskopie)

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Ambient air quality - Atmospheric measurements near ground with FTIR spectroscopy
Třídicí znak:835775
Schválena:13.3.2009
Vydána:1.5.2009
Účinnost od:1.6.2009
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:76
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1341 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama