Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 83 8201
Tuhá alternativní paliva - Zpráva o vzájemném rozdílu mezi biologicky rozložitelnými a biogenními složkami tuhých alternativních paliv (TAP)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid recovered fuels - Report on relative difference between bioderadable and biogenic fractions of SRF
Třídicí znak:838201
Schválena:18.7.2005
Vydána:1.8.2005
Účinnost od:1.9.2005
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TR 14980:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:211 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama