Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 17255-1
Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 1: Požadavky na zpracování a vyjadřování výsledků

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Data acquisition and handling systems - Part 1: Specification of requirements for the handling and reporting of data
Třídicí znak:834778
Schválena:3.12.2019
Vydána:1.1.2020
Účinnost od:1.2.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1344 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama