Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15445
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Vymezení zdrojů fugitivních emisí prachu metodou obráceného modelování rozptylu (RDM)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fugitive and diffuse emissions of common concern to industry sectors - Qualification of fugitive dust sources by Reverse Dispersion Modelling
Třídicí znak:834786
Schválena:25.3.2009
Vydána:1.4.2009
Účinnost od:1.5.2009
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:810 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama