Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN P CEN/TS 15403
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu popela

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid recovered fuels - Methods for the determination of ash content
Třídicí znak:838307
Schválena:4.6.2007
Vydána:1.7.2007
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.9.2011
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15403:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:249 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama