Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 15675
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Aplikace EN ISO/IEC 17025:2005 na periodické měření

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Air quality - Measurement of stationary source emissions - Application of EN ISO/IEC 17025:2005 to periodic measurements
Třídicí znak:834789
Schválena:17.6.2008
Vydána:1.8.2008
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.3.2009
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:403 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama