Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 15149-2
Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 2: Metoda třídění vibračním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid biofuels - Methods for the determination of particle size distribution - Part 2: Vibrating screen method using sieve apertures of 3,15 mm and below
Třídicí znak:838219
Schválena:12.6.2006
Vydána:1.8.2006
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.5.2011
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15149-2:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:192 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama