Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 16911-1
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí - Část 1: Manuální referenční metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stationary source emissions - Manual and automatic determination of velocity and volume flow rate in ducts - Part 1: Manual reference method
Třídicí znak:834773
Schválena:4.5.2015
Vydána:1.6.2015
Účinnost od:1.7.2015
Počet stran:80
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:629 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama